W ramach oferowania instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych niezbędne jest przeprowadzenie oceny odpowiedniości usług i instrumentów finansowych dla danego Klienta. W ramach oceny odpowiedniości Klient jest proszony o wypełnienie formularza, zawierającego informacje dotyczące m.in.:

  • wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych, oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z potrzebami celami i cechami Klienta:
  • celów inwestycyjnych Klienta,
  • poziomu akceptowalnego ryzyka inwestycji,
  • sytuacji finansowej Klienta.

Oceniając odpowiedniość usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych, Bank zakłada, że Uprawniony kontrahent i Klient profesjonalny posiadają konieczną wiedzę i doświadczenie inwestycyjne oraz są w stanie ponieść finansowo wszelkie ryzyko odpowiadające ich celom i potrzebom. W związku z tym, formularz oceny odpowiedniości dla Klienta profesjonalnego różni się od formularza oceny Klienta detalicznego.

Ponowna ocena odpowiedniości może zostać przeprowadzona w każdym momencie - na życzenie Klienta.

Drukuj