Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od 2003 r. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W 2005 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr 10649) a także w tym samym roku zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy ACCA.
Pan Jerzy Paluchniak w latach 1999 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent brand managera w firmie Zielona Budka Zbigniew Grycan S.A. Jeszcze w 2000 roku kontynuował karierę zawodową we wrocławskim dziale audytu Arthur Andersen/Ernst&Young na stanowiskach od asystenta do managera (awans na stanowisko managera w 2005 r.).
Od 2007 roku do stycznia 2016 roku pracował we wrocławskim dziale audytu KPMG, gdzie w 2008 roku awansował na stanowisko senior managera. Oprócz pełnienia roli kluczowego biegłego rewidenta w badaniach sprawozdań finansowych pełnił kierownicze role w projektach dotyczących
przeglądów i audytów procesów, wdrażania funkcji audytu wewnętrznego oraz w projektach dochodzeniowych. Uzyskał tytuł Certyfikowanego Trenera w KPMG. Prowadził szkolenia merytoryczne z dziedziny audytu, rachunkowości i kompetencji osobistych i interpersonalnych dla klientów i pracowników KPMG. Ponadto był odpowiedzialny za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w biurze KPMG we Wrocławiu.
W latach 2016 – 2017 był członkiem Rady Nadzorczej PZU SA oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady.
Pracował także w latach 2016 – 2017 w Tauron Polska Energia S.A. na stanowisku Dyrektora Wykonawczego ds. Audytu Wewnętrznego, odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego we wszystkich spółkach Grupy Tauron Polska Energia S.A., gdzie przeprowadził głęboką zmianę funkcji audytu wewnętrznego dostosowując ją do nowego modelu biznesowego Grupy Tauron. Od dnia  4 września 2017 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Biura Audytu i Analizy Ryzyka w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Ponadto od 2010 r. członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu. Od dnia 23 listopada 2017 r. Członek Rady Nadzorczej IDA Management sp. z o.o.


Zależny Członek Rady Nadzorczej.