Absolwent wydziałów Prawa i Administracji oraz Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał także dyplom MBA - Innowacje i Analiza Danych - Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University. 

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając m.in. za badania rynku, tworzenie nowych produktów, marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 roku kierujący zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju. Był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych.

Kierował pracą zespołu eksperckiego Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Odpowiadał za analizy i doradztwo w sprawach podatkowych, gospodarczych, finansowych.

Obecnie wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Odpowiada za obszar transakcji kapitałowych.

Zależny członek Rady Nadzorczej.