Pan Krzysztof Michalski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał także dyplom MBA - Innowacje i Analiza Danych - Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając m.in. za badania rynku, tworzenie nowych produktów, marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 roku kierujący zespołem współpracy z inwestorami
w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi
z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych.

Obecnie członek zespołu eksperckiego Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Odpowiada za analizy
i doradztwo w sprawach podatkowych, gospodarczych, finansowych. Zajmuje się również problematyką stosunków międzynarodowych.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej