Maks Kraczkowski (ur. 1979 r.) jest wiceprezesem PKO Banku Polskiego nadzorującym Obszar Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej oraz Współpracy z Samorządami i Agencjami Rządowymi, a także Obszar Prawny i Zgodności. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Kredobanku SA.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom Executive MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz ukończył Advanced Management Program 194 na Harvard Business School.  

Był posłem na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji. Jako parlamentarzysta zajmował się głównie tematyką gospodarczą i rynku finansowego. Był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki (2005 – 2006, 2007 – 2011), członkiem sejmowej Komisji Ustawodawczej (2005 – 2007, 2007 – 2011) oraz przewodniczącym podkomisji stałej Trybunału Konstytucyjnego (2005 – 2007).

Ma wieloletnie doświadczenie w stanowieniu prawa i znajomość zagadnień gospodarczych w skali krajowej oraz międzynarodowej.