Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów).

Z bankowością i finansami związany od ponad trzydziestu lat. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim. Od wielu lat związany z PKO Bankiem Polskim S.A; od 2006 do 2010 roku był dyrektorem Departamentu Audytu i jednocześnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej KREDOBANK S.A. Następnie w latach 2011-2015 był dyrektorem Departamentu Audytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W latach 2006-2007 łączył pracę w PKO Banku Polskim S.A. z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Centrum Finansowo–Bankowego w Warszawie. W roku 2007 był jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna w Nowej Sarzynie i w Zakładach Konserwacji Zabytków. Wykładał w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów poruszających tematykę bankową i ekonomiczną.

W latach 1998–2002 był radnym Powiatu Warszawskiego. Był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2002-2014 był radnym Rady m.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcje m.in. przewodniczącego, a w następnych kadencjach wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia. W swojej działalności społecznej kierował Społeczną Radą Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

Jest członkiem rad nadzorczych: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.