Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka (1994) oraz Comprehensive Course in Market Economics na Joint Vienna Institute (1997).

Ekonomista i menedżer z ponad 25-letnią praktyką międzynarodową i krajową w realizacji projektów dla firm sektora finansowego i realnego, rządów oraz instytucji badawczych. Od października 2008 roku do stycznia 2017 roku związany z Deloitte Consulting S.A., w randze członka Zarządu odpowiedzialnego m.in. za analizy i prognozy mikro- i makroekonomiczne oraz doradztwo strategiczne i biznesowe. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego i głównego ekonomisty Grupy PZU i pełnił równolegle funkcje członka rad nadzorczych: PZU Asset Management, PZU-Ukraina, PZU-Ukraina Ubezpieczenia na Życie oraz UFG. W latach 2006-2008 wykładowca na Wydziale Zarządzania i studiach MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-2006 ekonomista w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE Fundacja Naukowa. Autor licznych publikacji z dziedziny ekonomii oraz analiz rynkowych.

Zasiada w radach nadzorczych spółek: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (od 2018), PKO Faktoring S.A. (od 2018), PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (od kwietnia 2021) i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (od kwietnia 2021).