Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VI GUp 428/20 sprzedaje z wolnej ręki

(II przetarg)   

  • obiekt hotelowy przy ul. Granicznej nr 17 w Korbielowie wraz z prawem wieczystego użytkowania położonych w Korbielowie dz. 5452/2, dz. 5448/6, dz. 5451/6, o łącznej pow. 0,1305 ha, obj. kw. BB1Z/00041067/4 Sądu Rejonowego w Żywcu i prawem wieczystego użytkowania położonych w Korbielowie dz. 5452/3, dz. 5452/4, o łącznej pow. 0,3181 ha, obj. kw. BB1Z/00058710/9 Sądu Rejonowego w Żywcu

za łączną cenę 4 900 000,00 zł.

Zgodnie z regulaminem sprzedaży:

  • pisemne oferty nabycia należy składać w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „Oferta Hotel GRANICA – VI GUp 428/20” w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres Kancelarii – w terminie do dnia 30.07.2021r.  do godz. 15.00.
  • warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości
    490 000,00 zł na konto: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184 płata wadium musi być zaksięgowana na w/w  rachunku bankowym najpóźniej w dniu 29.07.2021r.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem kontaktowym 501 592 119, e-mail: syndykcieszyn@gmail.com, syndyk@autograf.pl lub zapoznać się z przedmiotem sprzedaży osobiście.

Regulamin sprzedaży do wglądu w biurze syndyka Kancelaria Syndyka Leszek Niedźwiecki, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn (możliwość przesłania kopii drogą email.)