Opis

PKO Bank Polski
Departamen Zakupów

OGŁASZA

Przetarg otwarty na wybór Agencji interaktywnej dla PKO Banku Polskiego, Spółek Grupy Kapitałowej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz wymagań stawianych Oferentom znajdą Państwo w poszczególnych załącznikach Zapytania ofertowego dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 13/01/2014 r. godz.14:00.

Na ewentualne pytania czekamy do dnia 20/12/2013 r. do godz.14:00.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie