Opis

Przetarg będzie prowadzony za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://pkozakupy.pkobp.pl.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym w celu pobrania dokumentacji powinni zarejestrować się za pośrednictwem platformy zakupowej https://pkozakupy.pkobp.pl, a następnie przesłać informację o chęci wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pocztą elektroniczną na adres: ilona.winiarska@pkobp.pl w temacie wpisując: DZA001484 - wybór interaktywnego domu mediowego (warunek konieczny).

Rejestracja Oferentów i deklaracja przystąpienia do postępowania jest możliwa do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godziny 15:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną: e-mail: ilona.winiarska@pkobp.pl lub telefoniczny:
022 521-97-56.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2015 roku, o godzinie 15.00.

 

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Numer oferty: DZA001484
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie