Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek (tel. 602 112 603) mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2018-04-04 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I     położonej w miejscowości Bielsko-Biała  ul. Pod Kasztanem  , w skład której  wchodzi parcela  numer 916/45 o powierzchni  0,0852 HA zabudowana budynkiem  mieszkalnym, jednorodzinnym  o powierzchni  użytkowej  94,50 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 308 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 231 375,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30.850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/410525

Numer oferty: L/17/N/03/18
Region: śląskie
Cena: 231.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny