Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2017 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywiecka , 43-300 Bielsko-Biała. 

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe dz. o nr 213/89 i 213/90, natomiast nieruchomości gruntowe dz. o nr 213/91 i 213/92. Budynek posadowiony jest na dwóch działkach gruntowych o nr 213/92 i 213/90. Budynek to jednokondygnacyjna hala handlowo-magazynowa z wydzieloną częścią socjalno – biurową. Konstrukcja budynku jest szkieletowa, stalowa, ze ścianami z płyt osłonowych PV–8. Stropodach pokryty jest papą termozgrzewalną. Dojazd do nieruchomości jest od strony ulicy Bogusławskiego. Na działkach znajduje się utwardzony parking o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 1 334 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 000 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Więcej informacji : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/375849

Numer oferty: L/9/N/08/17
Region: śląskie
Cena: 1 000 500,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna