Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Krzysztof Musiałowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lutego 201 7r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie 1 Wydział Cywilny, ul. Niepodległości 15 w sali nr 3 (pokój 32). odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 8/9, 8/10, 8/11 o łącznej powierzchni 4.3820 ha, położonej: 72-210 Dobra. Bienice.

Nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy zabudowany budynkiem pałacu i okalającym go parkiem od strony zachodniej oraz zabudową folwarczną od stron pozostałych wpisany do rejestru zabytków pod nr 928 - park, nr 1048 - pałac.

Zabudowane działki gruntu nr 8/9, 8/10, 8/11 stanowiące nieruchomość posiadają łącznie kształt w miarę regularny, teren o płaskiej konfiguracji. Przedmiotowe działki stanowią zorganizowaną całości dawnego folwarku z pałacem i parkiem.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 1 390 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 926 666,67 zł

Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 139 000,00 zł.

Kwoty oszacowania i wywołania poszczególnych działek oraz wysokość rękojmi nakażda z działek:

1.działka gruntu numer 8/9 o pow. 0,4354 ha /symbol użytku: B-RIVa/ - zabudowana budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 518,30m2 oraz budynkiem gospodarczym (ruiny) i budynkiem mleczarni (ruiny)Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 87 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 58 000,00 zł.

2. działka gruntu numer 8/10 o pow. 0,7084 ha /symbol użytku: B-RIVa/ - zabudowana trzema budynkami gospodarczymi: budynek gospodarczy dla rolnictwa nr 1 (pow. użytkowa: 565,4m2). budynek gospodarczy dla rolnictwa nr 2 (była chlewnia; pow. użytkowa: 835,4m2), budynek gospodarczy dla rolnictwa nr 3 (były spichlerz; pow. użytkowa: 675.5m2). Suma oszacowania nieruchomości wynosi 288 000,00zl. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 192 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00 zł.

3. działka gruntu numer 8/11 o pow. 3,2382 ha /symbol użytku: B-RIVa - 3,2152ha, W-RlVa-0,0230ha - zabudowana budynkiem pałacu o powierzchni użytkowej 1358 m2 (pow. zabudowy: 589m2), budynkiem garażowym z częścią socjalna (pow. użytkowej 77,9m2) dwoma budynkami gospodarczymi o nr 2 i 3 stanowiącymi kuźnię częścią gospodarczą (pow. użytkowa: 342,0m2). budynkiem gospodarczym nr 4 (pow. użytkowa: 44.4m2) oraz obiektem parkowym (prawdopodobnie dawna krypta: pow. użytk. 17,9m2. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 015 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 676 666,67złLicytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 500,00 zł.

UWAGA! do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatekVAT. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 16:00 lub wpłacić na rachunek bankowy komornika.

  1. Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/338733
Numer oferty: L/33/N/01/17
Region: zachodniopomorskie
Cena: 926.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna