Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. 77 456 68 31) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-07-2018r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Opolu 45-368 OPOLE, ul. Ozimska 60 a sala nr 222 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową o pow. 0.0958 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 3 budynkami gospodarczymi położonej: 46-024 Brynica. Opolska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

Suma  oszacowania wynosi 174 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 200,00zł. Licytant  przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w' wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 430,00zł.

Rękojmię można uiścić: -w kancelarii Komornika w Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15.00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 12-07-2018 r.),

  • lub na konto komornika najpóźniej do dnia 12-07-2018 r. r. na konto z dopiskiem "wadium na licytację"

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A pok. 116 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/424911

 

 

Numer oferty: L/11/N/06/18
Region: opolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka