Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda (tel. 56 655 13 13 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 207, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego, 87-140 Chełmża, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

Opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 103 o powierzchni 541 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym z garażem z bryle budynku. Działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 grudnia 2082r. Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych wynosi 167,9 m2, natomiast dla celów oszacowania przedmiotowej nieruchomości przyjęto powierzchnię użytkową 146,6 m2 (pomijając powierzchnię garażu – 21,3 m2). Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni piwnic, ponieważ co do zasady powierzchnia piwnic nie wlicza się powierzchni użytkowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Instalacje w budynku: elektryczna z sieci na warunkach dostawcy sieci, wodociągowa i kanalizacyjna z sieci na warunkach dostawcy sieci, centralnego ogrzewania-gazowe-piec kondensacyjny, grzejniki panelowe. Inne: wentylacja, teletechniczna, oświetleniowa budynku, instalacja filtru wody. 

Suma oszacowania wynosi 432 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 288 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Numer oferty: L/2/N/02/19
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny