Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura (tel. 612920467) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2018 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Chojno Młyn gm. Wronki, 64-510 Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działki numer 317/2, 316/6 i 316/7 o łącznej powierzchni 10 744 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 130,20 m2. 

Suma oszacowania wynosi 233 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 420,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 313,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/418477

Numer oferty: L/19/N/05/18
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny