Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2017 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 365/4 położoną w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego, powierzchnia działki stanowi 1009 m-» symbol użytku Lz-LV i N. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uchwalonego przez Radę Miejską w Choszcznie dla działki nr 365/4 określono główne kierunki rozwoju zgodnie z. zapisem MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sąsiedztwo od północy i zachodu stanowią tereny zadrzewione i niezabudowane, od południa działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dalej obiektem usługowo - handlowym - restauracja z miejscami noclegowymi. W dalszym zasięgu działki przebiega sieć wodno kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Teren działki częściowo ogrodzony płotem ze słupków murowanych z wypełnieniem elementami metalowymi i z siatki. Teren działki nie jest zagospodarowany.

 

Suma oszacowania wynosi 58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Choszcznie mieszczącym się pod adresem: Wolności 14, Choszczno, 73-200 Choszczno.

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/370030

 

Numer oferty: L/12/N/07/17
Region: zachodniopomorskie
Cena: 43.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka