Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2017 o godz. 14:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Zamkowa 5, 76-150 Darłowo.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 54,30 m2 oraz pomieszczenia przynależnego stanowiącego komórkę wraz z udziałem 907/10000 w nieruchomości wspólnej

Suma oszacowania wynosi 135 458,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 593,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 545,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Więcej informacji na stroni e: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/376854

Numer oferty: L/14/N/08/17
Region: zachodniopomorskie
Cena: 101 593,50 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny