Opis

KOMORNIK: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – Artur Masojć
Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I-go 2/3, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 0-91 382 44 69
Kmp 4/05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16.11.2017 r. o godz:13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Linko.

Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 30-03-2081 r. oznaczona numerem ewidencyjnym 217/4 o powierzchni 541 m² znajdująca się w miejscowości Wolin, przy ul. Matejki 20. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalno-usługowy, jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych. Na datę sporządzenia wyceny ustalono, że nie zostały zakończone wszystkie roboty budowlane. Osiągnięto stan zaawansowania określany, jako stan surowy zamknięty. Powierzchnia użytkowa budynku 320,64 m².

Są Rejonowy w Kamieniu Pomorski IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00005454/7.

Suma oszacowania wynosi  213.120,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142.080,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.312,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A XIX O w Szczecinie

58 1440 1143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok.22 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc.

Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka