Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2017 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Al. Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Drzewce, 24-150 Nałęczów. 

Opis nieruchomości:

Licytacja dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce, gm. Nałęczów, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 198/9, o pow. 11,02 ha. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem zabytkowego spichlerza wzniesionym w roku 1886, który wraz z zespołem dworskim w Drzewcach i alejami dojazdowymi został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 1987-02-08 oznaczonej KL IV-7/1/78, pod nr A/754. Budynek składający się z 2 kondygnacji podziemnych i 3 nadziemnych jest niewykończony i nie zgłoszony do użytkowania. Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie budowalnym powierzchnia zabudowy wynosi 468,00 m.kw., a powierzchnia użytkowa to 639,40 m.kw. Do budynku przylegają dwie suszarnie chmielu połączone częścią łącznikowo-załadunkową. Decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 2006-01-20 wydano pozwolenie na rozbudowę i adaptację budynku spichlerza wraz z suszarnią w zespole dworsko parkowym w Drzewcach. Natomiast w dniu 2006-07-10 Starostwo Powiatowe w Puławach udzieliło pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku spichlerza na zespół szkoleniowo-konferencyjny. Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

Suma oszacowania wynosi 3 856 968,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 892 726,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 385 696,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/367152

Numer oferty: L/11/N/06/17
Region: lubelskie
Cena: 2.892.726,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna