Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul (58 7750283) a podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2017 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kręta, Frank, 83-260 Kaliska.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Frank przy ulicy Krętej, obręb Iwiczno, gm. Kaliska, powiat starogardzki. Dogodny dojazd do nieruchomości od drogi krajowej nr 22 relacji Starogard Gd. - Chojnice w miejscowości Frank drogą relacji Frank - Iwiczno (droga 2704G) o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącą zabudową gospodarczo-garażową. W dalszym sąsiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne, obszary użytkowane rolniczo oraz obszary leśne. W skład nieruchomości zabudowanej wchodzi: - Działka oznaczona ewidencyjnie nr 77/14 o pow. 779m2. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta i konfiguracji nie zróżnicowanej. Działka ogrodzona, od frontu płot murowanym z wypełnieniem z elementów kutych, z pozostałych stron częściowo siatka umocowana do słupków stalowych i elementy drewniane. Furtka i dwie bramy rozwierane ręcznie. Teren działki częściowo utwardzony kostką brukową na pozostałej części teren zagospodarowany użytkowany jako plac zabaw dla dzieci. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna przyłącze energetyczne. Ogrzewanie budynku na paliwo stałe. Kominek z płaszczem wodnym i CO - piec na paliwo stałe. Woda użytkowa z wymiernika ciepła. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej- droga gminna o nawierzchni asfaltowej. -Budynek mieszkalny (wg projektu Murator Typ ,,DO6 z adaptacją” - murowany jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy 118m2, Powierzchnia użytkowa 143,95m2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul poucza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Suma oszacowania wynosi 417 635,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 278 423,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 763,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/384326

Numer oferty: L/7/N/10/17
Region: pomorskie
Cena: 278.423,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny