Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak (tel. 32 7337654) zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 27/08/2018 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach sala nr 028 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej w księdze wieczystej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Krzywa 4.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, zlokalizowany na III piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o pow. użytkowej 76,46 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 186 000,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 139 500,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ). Z prawem własności lokalu związany jest udział w 32/1000 częściach w prawie własności części wspólnych budynku i w użytkowaniu wieczystym gruntu Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 18 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, na konto komornika, lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/42381

Numer oferty: L/19/N/08/18
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny