Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny Kancelaria Komornicza w Leżajsku zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c, że w dniu: 29.01.2019 roku, o godz. 11.00 w sali nr 111 Sądu Rejonowego w Leżajsku I Wydział Cywilny z siedzibą w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 odbędzie się: pierwsza licytacja, której przedmiotem będzie nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca prawo własności działki nr 3432/1 o powierzchni 0,2500 ha. zaewidencjonowanej w części o powierzchni 0,16 ha jako B- tereny mieszkaniowe, a w części o powierzchni 0,09 ha jako Ps- pastwiska trwale, zabudowanej wolnostojącym niepodpiwniczonym parterowym z poddaszem użytkowym murowanym budynkiem handlowo-usługowym z częścią mieszkalną projektowaną na poddaszu, o powierzchni użytkowej 1056,90 aktualnie zagospodarowanym i użytkowanym w części parteru jako delikatesy spożywczo-przemysłowe oraz lokal handlowo-usługowy (sklep) z poddaszem w stanie surowym zamkniętym oraz wolnostojącym murowanym podpiwniczonym parterowym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 160,52 m aktualnie zagospodarowanym i użytkowanym na cele gastronomiczne (pizzeria), zlokalizowanej w miejscowości Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie,

Cena oszacowania : 1 392 000,00 zł + 23% VATCena wywołania: 1 044 000,00 zł + 23 % VAT

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty wadium można dokonać w kancelarii Komornika, przekazać na konto Komornika Mozę być ono również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sadu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu !4 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00 (tel, 17 242 70 02). Prawa osób trzecich nie będą przeszkoda do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Numer oferty: L/10/N/01/19
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna