Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszcwski mający kancelarię w Grodzisku Mazowieckim ul. 11 Listopada 38 (tel. (0-22) 465 17 14, e-mail: rokoszewski@komornik.pl, www.komomik-grodzisk.pl), na podstawie art. 953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2016r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, mającego siedzibę w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23, w sali nr 4. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 05-S25 Grodzisk Mazowiecki, ul. Dragońska, Kady. 

Nieruchomość stanowi działka nr ew. 10/7 o powierzchni 1.500,00m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, rodzinnym, murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym, z garażem w bryle budynku, o powierzchni użytkowej 277,50m2 (w tym garaż o powierzchni 36.00m2).

Suma oszacowania wynosi 937.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 702.750,00zł (słownie: siedemset dwa tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93.700,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące, siedemset złotych).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według .prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/324984

Numer oferty: L/18/N/11/16
Region: mazowieckie
Cena: 702.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny