Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Adam Witulski (tel. 32 782-61-09) na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 11.09.2017 r. o godz 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach ul. Warszawska 45, sala nr 9 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Malinowej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana składa się z działki gruntu nr 146 o powierzchni całkowitej 586,0 m2. Zabudowę nieruchomości stanowią: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, wiata wolnostojąca. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 791.333,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 527.555,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj kwotę: 79.133,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godziny 18:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach otwarcia kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. W ciągu trzech dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji akta sprawy można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach ul. Warszawska 45.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/374729

 

Numer oferty: L/8/N/08/17
Region: śląskie
Cena: 527.555,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny