Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski z/s kancelarii w Oświęcimiu, przy ul. Wł. Jagiełły 32 (tel. (33) 848 50 64 ) zawiadamia, że w dniu 20-10-2017 r. o godz. 13:30, w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, w sali nr 206 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położona w miejscowości Kęty (32-650), przy ul. Klasztornej składającej się z działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 6830 o powierzchni P=0.0483 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w bryle budynku, o powierzchni użytkowej Pu=199,70 m2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy; dostęp do drogi publicznej bezpośredni. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku o trzech kondygnacjach. Budynek w stanie dobrym wybudowany w roku 1983 o powierzchni użytkowej zgodnie z pomiarami podczas oględzin Pu = 199,70 nr. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej i bloczków PGS. Budynek wykończony materiałami o dobrej jakości i stanie technicznym. Nieruchomość składa się z jednej działki gruntowej. Nieruchomość posiada przyłącze do sieci wodociągowej, energetycznej i gazowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona z ciągami komunikacyjnymi w średnim stanie technicznym, występuje roślinność ozdobna w tym drzewa owocowe. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, a także klasztor ojców Franciszkanów.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 649.700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 433.133,33 zł. Przystępujący do II licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości tj. 64.970,00 zł. w jeden z następujących sposobów:

  • gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
  • przelewem na rachunek bankowy komornika. 
  • Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną II licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sadu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych.
Numer oferty: L/16/N/08/17
Region: małopolskie
Cena: 433.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny