Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko (tel. 126573149) Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.05.2018r.  o godz. 13:00  w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7,  31-547  Kraków odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0383 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 740. Nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Adama Ciołkosza , posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 270,56 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 575 975,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  431 981,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 57 597,50 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Nieruchomość można oglądać w dniu 14.05.2018r. o godz. 14:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy XII Co 50/15/P.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/420478

Numer oferty: L/22/N/05/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny