Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Janusz Strycharz (tel. 175839701) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 102A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Łączki Brzeskie, 39-320 Przecław, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Łączkach Brzeskich 159 Gmina Przecław województwo podkarpackie, składającej się z: - działki nr 1457 o powierzchni 2,613 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnnym o powierzchni użytkowej 126,00m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 1213,00m2 - niezabudowanej działki nr 211 o powierzchni 0,2395 ha - niezabudowanej działki nr 1456 o powierzchni 0,2725 ha - niezabudowanej działki nr 2107 o powierzchni 0,6484 ha Od ceny nabycia zostanie nabywcy zwrócona kwota 48 727,00zł stanowiąca wartość ograniczonego prawa rzeczowego i prawa osobistego - wpisanych w dziale III KW. Pierwotna wartość oszacowania nieruchomości została pomniejszona o kwotę 35 721,00zł stanowiącą szacowany koszt rozbiórki budynku kurnika wybudowanego na działce nr 1457 bez pozwolenia na budowę. 

Suma oszacowania wynosi 238 431,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 823,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 843,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/419023

Numer oferty: L/13/N/05/18
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny