Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz (Tel. 48 664 69 96) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2017 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Lekarcice Stare, 05-610 Goszczyn. 

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w msc. Lekarcice Stare (obręb 0031) i Lekarcice Stare (działka 113/4) (obręb 0031), gm. Promna, woj. mazowieckie -działka nr 113/4 o pow. 3,0100ha z nasadzeniami jabłoni. Dojazd drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 415 980,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 311 985,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 598,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/373890

Numer oferty: L/7/N/08/17
Region: mazowieckie
Cena: 311.985,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka