Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-01-2019r. o godz. 08:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Lipowiec gm. Niechlów.  Nieruchomość gruntowa o pow. 0,4700ha, siedliskowa oznaczona w ewidencji gruntów numerem 124/2, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni gruntowej. Teren posesji uzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego.  Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem (strych), w całości podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 116,00m2. W skład budynku wchodzi: piwnica: pomieszczenia gosp., kotłownia, skład opału, parter: 3 pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka, poddasze: 2 pokoje, strych. Stan budynku dostateczny, zużycie techniczne szacuje się na 70%. Budynek gospodarczy w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o pow. 161,00m2.  Stan budynku dostateczny, zużycie techniczne szacuje się na 70%. Budynek gospodarczy wolnostojący jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o pow. 21,00m2. Stan budynku zły, zużycie techniczne szacuje się na 80%. Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 138.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    92.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika. Rękojmię należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w dniu  07-01-2019r. o godz. 10.00  oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Numer oferty: L/8/N/12/18
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka