Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk (tel. 42 687-50-49 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2018r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 93-171 Łódź, ul.Sieradzka 1, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Zgodnie z działem I-Sp księgi wieczystej właściciele lokalu są współwłaścicielami w 24/1000 w prawie własności działki gruntu nr 73 o pow. 956 mkw. 

Przedmiotem licytacji jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - kamienicy położonej przy ul. Sieradzkiej 1. Lokal znajduje się na parterze budynku, w części frontowej budynku od strony ulicy Sieradzkiej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,71 mkw. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy Sieradzkiej. Lokal pierwotnie mieszkalny, obecnie funkcjonuje jako lokal użytkowy o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Lokal składa się z sali głównej oraz pomieszczeń zaplecza technicznego i socjalnego.

Suma oszacowania wynosi 168.800,00zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126.600,00 (sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.880,00zł. (szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Rękojmię można uiścić na konto komornika albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy uł. Kopcińskiego 56 pod sygnaturą II 1 Co 4952/17. Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00.

Numer oferty: L/10/N/03/18
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek użytkowy