Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz (tel. 83 342-68-91) zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpc, że w dniu 2018-01-31 o godzinie 13:30 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr IX odbędzie się: druga licytacja nieruchomości stanowiącej opisanej jako:

  • działka gruntu numer ewidencyjny 38/4 o powierzchni 0,1952 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem garażowym, płytą betonową położonej w miejscowości Malowa Góra (gm. Zalesie) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 403.475,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 268.983,34 zł.

  • działka gruntu numer ewidencyjny 37/6, 38/5 o łącznej powierzchni 0,2584 ha zabudowana budynkiem produkcyjnym z dobudówką i małą szklarnią położonej w miejscowości Malowa Góra (gm. Zalesie) mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 824.874,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 549.916,00 zł.

    Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/403496

Numer oferty: L/15/N/01/18
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
budynek użytkowy