Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę w Rykach przy ulicy Kościuszki 15 w sali nr II, odbędzie się  druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 443 o powierzchni 0,0807 ha położoną w miejscowości Moszczanka gm. Ryki zabudowaną murowanym wolnostojącym trzykondygnacyjnym budynkiem młyna o powierzchni użytkowej 288 m2 wraz z wyposażeniem trwale z nim związanym oraz murowaną parterową dobudówką o powierzchni zabudowy 42 m2 a także murowanym garażem i wychodkiem.

Suma oszacowania wynosi 303.029,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202.019,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości w kwocie 30.302,90zł najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2017r. do godz. 09:30 w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/376000

Numer oferty: L/10/N/08/17
Region: lubelskie
Cena: 202.019,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny