Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Piotr Świnoga podał do wiadomości, że:

25.08.2022 r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu rejonowego w Skierniewicach przy ul. Rejmonta 12/14 w Sali IX odbędzie się łącznie Druga licytacja nieruchomości stanowiącej część Osiedla nad strumieniem w Skierniewicach KW LD1H/00015616/8, LD1H/00041821/9, które stanowią część osiedla wraz drogą dojazdową i terenem rekreacyjnym.

Suma oszacowania wynosi 11 325 896 zł netto. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 550 597 zł netto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 1 132 590 zł na konto Komornika o nr 25 1240 1822 1111 0010 3798 4356.

 

Dane do kontaktu do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Piotra Świnogi:

Tel 46 833 40 05, mail skierniewice.swinoga@komornik.pl, strona www.skierniewicekomornik.pl

Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna