Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-08-2022 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest EKO - KONSULTING Sp. z o.o. położonej przy Daszewo, 78-230 Karlino , dla której  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard) prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00033911/4.

Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 467/2 zabudowana o pow. 0,87 ha. Działka nr 467/2 o powierzchni 0,87 ha jest zabudowana, posiada kształt nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej z miejscowymi odchyleniami rzędnych. Działka przy granicy zachodniej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej z budynkiem gospodarczym (szczegółowy opis budynków w punkcie 5.5). Pozostała niezabudowana cześć działki porośnięta roślinnością trawiastą i krzaczastą, występują pojedyncze egzemplarze drzew oraz zabudowa nietrwale z gruntem związana. Ponadto bliżej granicy wschodniej zlokalizowane są pozostałości po rozebranej zabudowie. Uzbrojenie działki w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda (własne ujęcie), kanalizacja (zbiornik bezodpływowy). Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, parterowy, wybudowany w technologii tradycyjnej. Główne wejście do budynku urządzono od strony elewacji wschodniej. Struktura pomieszczeń budynku: kotłownia, korytarz, kuchnia, pokój, pokój, wiatrołap, pokój, pokój, łazienka z wc. Powierzchni użytkowa zagospodarowana na cele mieszkalne wynosi łącznie 128 m2. Pozostała część budynku oznaczonego jako mieszkalny stanowi część zagospodarowaną na cele gospodarcze. Dane techniczne budynku mieszkalnego: Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji): 215 m2 Opis elementów budynku: Element Opis Fundamenty: nie badano; Ściany: murowane z elementów drobnowymiarowych (widoczne liczne pęknięcia) Dach: dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokrycie stanowi płyta azbestowo – cementowa (widoczne miejscowe nieszczelności pokrycia); Rynny i rury spustowe: brak; Stolarka okienna: w ramach drewnianych (w większości zbutwiałe); Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe drewniane, wewnętrzne: płytowe (w większości zbutwiałe); Posadzki: w pomieszczeniu łazienki z wc okładzina ceramiczna w pozostałych pomieszczeniach częściowo płyty drewniane w części linoleum lub wykładziny dywanowe, w kotłowni posadzka betonowa niewykończona; (posadzki miejscowo pozarywane) Tynki wewnętrzne, okładziny: ściany tynkowane w pomieszczeniu łazienki z wc częściowo wyłożone okładziną ceramiczną w części malowane w pozostałych pomieszczeniach w większości malowane lub miejscowo tapetowane, sufity częściowo wyłożone boazerią drewnianą, kasetonami lub malowane; (widoczne liczne braki tynku oraz liczne zacieki ścienne); Instalacje: - elektryczna; - wodna; - kanalizacyjna, - c.o i c.w.u z pieca na paliwo stałe; Element Opis Elewacja: budynek wykończony tynkiem cementowym (z zewnątrz liczne braki zaprawy tynkarskiej); Ocena stanu technicznego budynku: Ogólnie stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie materiałów budowalnych ocenia się na pogorszony. Standard wykończenia budynku ocenia się jako słaby – do remontu. Budynek wykończony z materiałów przestarzałych które cechuje duży stopień zużycia. Opis budynku gospodarczego (nr ewidencyjny 422) Budynek gospodarczy w zabudowie bliźniaczej, parterowy z dachem dwuspadowym kryty płytą azbestowo cementową, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek w części południowej został rozebrany. Rynny – brak. Stolarka okienna i drzwiowa typowa inwentarska. Wg. obmiaru powierzchnia użytkowa pozostałej części budynku gospodarczego oraz części budynku mieszkalnego zagospodarowanej na cele gospodarcze wynosi łącznie 272 m2. Dane techniczne budynku gospodarczego: Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji gruntów): 430 m2 Ocena stanu technicznego budynku: Ogólnie stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie materiałów budowalnych ocenia się na pogorszony.

Suma oszacowania wynosi 165 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Źródło: Licytacja komornicza