Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie dr Jarosław Ziętara w sprawie egzekucyjnej sygn. akt KMG 111/21, ogłasza na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 9861-11 k.p.c. że w dniach od 16.09.2022 od godz. 11:00 do 23.09.2022 do godz. 14:00 odbędzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl

D R U G A  L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I

w drodze elektronicznej. Nieruchomość objęta KW KR1P/00206369/3 obejmuje działkę nr 19/1 o powierzchni 0,0460 ha zabudowaną kamienicą narożną z 1931 r. podpiwniczona, kamienica o pow. zabud 405 m2 składa się z VI kondygnacji, obecnie kamienica po generalnym remoncie przeprowadzonym w 2012 na cele hotelowe (Kracow Residence Hotel), powierzchnia całkowita: 2.180,2 m2. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

  • w piwnicy pomieszczenia techniczne, magazynowo – socjalne, toalety, kuchnia, sale (konferencyjna, konsumpcyjna),
  • w parterze lokale usługowe w tym część gastronomiczna w pełni wyposażona z zapleczem, recepcja z częścią biurową, toaleta,
  • część hotelowa posiada 43 pokoje w tym: 18 apartamentów oraz 25 pokoi hotelowych. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 44 580 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę 29 720 000,00 zł

Nieruchomość można oglądać w dniu 2.09.2022 roku w godz. 14:00-14:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 15.09.2022 roku podczas przyjęć interesantów tj. każdy wtorek w godz. 11:00 - 17:00. Na dzień przed rozpoczęciem przetargu w systemie teleinformatycznym udostępnia się informacje, o których mowa w art. 973 k.p.c.

Wszelkie zapytania w zakresie przedmiotu sprzedaży, lub proponowany termin oględzin nieruchomości należy kierować do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie - Jarosława Ziętary, 31-553 Kraków, ul. Cystersów 26C/6 (IIp.), tel: 12 413 93 85.

 

 

Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal użytkowy