Opis

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Osiedle Mieszkaniowe ŻUBR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa, nr KRS

0000243326, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

  1. prawo własności - nieruchomość gruntowa obj. KW nr KR2I/00024873/9, działki nr: 1102/1-1102/124, 10,3331 ha, położonych w Podłężu, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, za najwyższą zaoferowaną cenę,
  • cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania, tj. netto 3 547 600,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).
  1. prawo własności - nieruchomość gruntowa obj. KW nr KR2I/00024615/3, działki nr: 1106/1 - 1106/125, 5,3287 ha, położonych w Podłężu, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, za najwyższą zaoferowaną cenę,
  • cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania, tj. netto 8 708 000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiem tysięcy złotych 00/100).Wskazane w ust. 1 i 2 nieruchomości podlegają tylko łącznej sprzedaży. W związku z powyższym oferta winna obejmować wszystkie oferowane nieruchomości.Z warunkami przetargu - regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69/8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.plSyndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka.
  • Rozstrzygnięcie przetargu, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 31 października 2018r. godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8.
  • Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 26 października 2018r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69/8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8 (decyduje data stempla pocztowego).
  • Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł 00/100).
Numer oferty: L/2/DWK/N/18
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka