Opis

Syndyk masy upadłości SMART Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Tychach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 8/10 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej znajdującej się w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej, obręb nr 0054 Morasko, na działkach: 430/3 o powierzchni 0,4435 ha i 430/5 o powierzchni 4.2360 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr P01P/00209886/3, a stanowiącego własność SMART Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tychach. Cena wywoławcza udziału wynosi 1.800.000,00 zł. Do ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z dowodem wpłacenia wadium w wysokości 180.000,00 zł na rachunek bankowy syndyka masy upadłości SMART Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej: ING Bank Śląski S.A.: 61105012141000 002273367058 na adres kancelarii syndyka masy upadłości SMART Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Astrów 10 lok. 102, 40-045 Katowice w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie przetargu, który wraz z operatami szacunkowymi przedmiotu przetargu dostępny jest w kancelarii syndyka masy upadłości SMART Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej przy ul. Astrów 10 lok. 102 w Katowicach (czynna od pon. do pt. w godz. 9:00-16:00). Informacje które dotyczą przedmiotu przetargu udzielane są pod numerem tel.: 502-713-350.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, ul Lompy 14, w sali nr 12.

Numer oferty: L/1/DWK/N/18
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka