Opis

Syndyk Masy Upadłości

Zakładów Mięsnych „JANDAR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Woźnikach, ul. Cegielniana 19, 42 – 289 Woźniki

posiada do sprzedaży nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności wyodrębnionych nieruchomości, położonych przy ulicy Cegielnianej 19 w Woźnikach, województwo śląskie, powiat lubliniecki, gmina Woźniki, w skład których wchodzą następujące nieruchomości:

  1. nieruchomość B zabudowana budynkami w postaci: budynku ubojni lub/i, budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa plus       udział w ½ części w drodze wewnętrznej DR1 – działka nr 829/31, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, oraz udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.620.640 zł netto plus VAT;
  2. nieruchomość C zabudowana budynkami w postaci: budynku ubojni lub/i, budynku przetwórni, plus udział w 1/3 części w nieruchomościach wspólnych W1 (oczyszczalnia ścieków) i W2 (stacja transformatorowa plus       udział w ½ części w drodze wewnętrznej DR1 – działka nr 829/31, plus udział w 1/3 części w drodze wewnętrznej DR2 – działka nr 831/31, oraz udział w 1/3 części w prawie własności gruntu działki nr 717/48, na której znajduje się stacja redukcyjna gazu, wartość oszacowania 4.079.640 zł netto plus VAT;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 034/352-12-40 oraz w Biurze Syndyka.

Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna