Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2017 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Szkolna, 05-180 Pomiechówek. 

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowa, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 410 z obrębu 0001- Pomiechówek o powierzchni 1916 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 1- kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 117 m2 i powierzchni użytkowej 156,40 m2 oraz murowanym budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 61 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Szkolnej w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek powiat nowodworski.

Suma oszacowania wynosi 526 578,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 351 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 657,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/373912

Numer oferty: L/12/N/08/17
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny