Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska (tel. 63 27 24 699 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Bema, 62-635 Przedecz, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość to działka gruntu nr 67/1 o powierzchni 0,5637 ha zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym z częścią mieszkalną usytuowaną na piętrze o pow. użytkowej 372,85m2, budynkiem gospodarczo-magazynowym o pow. użytkowej 230,19m2, budynkiem byłej stacji diagnostycznej o pow. użytkowej 67,49 m2, budynkiem materiałów pędnych o pow. użytkowej 16,58m2, portiernią o pow. użytkowej 26,59 m2, oraz halą warsztatową o pow. użytkowej 191,20 m2. Ponadto elementem zagospodarowania działki jest wiata konstrukcji stalowej pokryta blachą ocynkowaną o powierzchni zabudowy 28,35m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren aktywizacji gospodarczej.

Suma oszacowania wynosi 520 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/419212

Numer oferty: L/20/N/05/18
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna