Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg (tel. 508 008 289) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w   dniu   24-10-2017 roku   o  godz.  08:30 w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako: działka gruntu nr 812/112 o powierzchni 0,0901 ha, zabudowana zwartym kompleksem budynków usługowych o łącznej powierzchni użytkowej 180,18 m2 oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Pszów, przy ul. Jana Kasprowicza.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 281.400,00 zł.  Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 187.600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 28.140,00 zł uznaną na rachunku urzędowym tut. Komornika w Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu najpóźniej do godz. 18.00,  lub gotówką w godzinach otwarcia kancelarii tut. Komornika, dnia poprzedzającego termin licytacji. Rękojmię można złożyć w ww. terminie także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sadu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji w godz. od 14:00 do 16:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu codzienne w godzinach pracy kancelarii komornika, której siedziba mieści się pod adresem wskazanym w nagłówku.

 

Więcej informacji na stroni e: http://www.komornik-wodzislaw.com/licytacje/ii-licytacja-nieruchomo%C5%9Bci-dzia%C5%82ka-zabudowana-w-pszowie-ul-jana-kasprowicza

 

Numer oferty: L/5/N/10/17
Region: śląskie
Cena: 187.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek użytkowy