Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Podgórniak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 sierpnia 2017r. o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym w Puławach w budynku przy ul. Partyzantów 6a w sali nr VII odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 36,23 mkw położonego pod adresem: ul. Kraszewskiego 7, 24-100 Puławy.

Suma oszacowania wynosi 148.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 14.850,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 20/07/2017r. do 03/08/2017r. oraz przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości - operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów  wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/371287

Numer oferty: L/10/N/07/17
Region: lubelskie
Cena: 99.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny