Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak (tel. 32 4175029) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2018 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Górna, 47-400 Racibórz. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych o regularnym, prostokątnym kształcie, w części zabudowanej ogrodzonej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (budynek wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, o powierzchni 198,9 m2) oraz budynkiem gospodarczym (obiekt wolnostojący, piętrowy, niepodpiwniczony, z dachem krytym eternitem, o powierzchni użytkowej ok. 130 m2). Działki oznaczone są ewidencyjnie numerami: 414/11 oraz 753/11, obręb Racibórz, o łącznej powierzchni 0,2814 ha. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi, wyposażony w sieć elektryczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizacyjną oraz gazociąg. Nieruchomość usytuowana jest w I linii zabudowy od ul. Górnej -wjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej, po działce nr 752/11 stanowiącej własność właścicieli nieruchomości, ale nie będącej przedmiotem egzekucji. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, nieruchomość położona jest na obszarach oznaczonych jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny użytkowane rolniczo oraz teren drogi dojazdowej. 

Suma oszacowania wynosi 387 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/400461

Numer oferty: L/4/N/02/18
Region: śląskie
Cena: 290.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka