Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański (tel. 48 3601363 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2017 roku o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul.Struga 63 w sali nr II odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste tj. grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 75/1, 75/2, 75/3 i 75/4 o łącznej powierzchni 3 ha 7337m.kw., położone w Radomiu przy ul. Chorzowskiej, województwo mazowieckie w obrębie 0030 Dzierzków, ark. mapy nr 49. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku.

Zabudowę w/w działek stanowią n/w budynki i budowle:

 • budynek biurowo - socjalny, rok budowy ok.1955, remont 2009 (działka Nr 5/8),
 • budynek warsztatowcy, rok budowy ok.1960 (działka Nr 5/10),
 • budynek magazynowy jednokondygnacyjny z rampą samochodową i kolejową, rok budowy ok. 1960 (działka Nr 5/10),
 • budynek magazynowy trzykondygnacyjny z rampą samochodową i kolejową, rok budowy ok. 1960, remont 2009 (działka Nr 5/7),
 • budynek kotłowni, rok budowy ok.1960 (działka Nr 5/6).
 • budynek magazynowy z rampą samochodową i kolejową, rok budowy ok. 1960 (działka Nr 5/3),
 • budynek magazynowy w konstrukcji stalowej, rok budowy ok. 1980 (działka Nr 5/4),
 • budynek magazynowy w konstrukcji stalowej, rok budowy ok.1980 (działka Nr 75/1),
 • budynek magazynowy w konstrukcji stalowo - murowanej, rok budowy ok. 1980 (działka Nr 5/5),
 • dwa budynki transformatorowe (w zasobach R.E. Radom),
 • wiaty magazynowe, stalowe (działka Nr 5/6),
 • ogrodzenie nieruchomości,
 • oświetlenie zewnętrzne terenu,
 • bocznica kolejowa (działka Nr 5/12, nieczynna)
 • utwardzone drogi i place postojowo – manewroweW ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowska 4/6 pok. Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Radomiu (sygn akt. VII Co 774/17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  
 • Suma oszacowania wynosi 9.875.910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.406.932,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 987.591,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Numer oferty: L/11/N/09/17
Region: mazowieckie
Cena: 7.406.932,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna