Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. 58 6721499 )na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2018 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy SŁOWACKIEGO, 84-230 RUMIA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: udział 1/4 niewydzielonej części nieruchomości, w skład której wchodzi działka gruntu o powierzchni 490 m2 zabudowana podpiwniczonym, piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 188,90 m2. Jest to budynek wolnostojący. Teren działki płaski. Działka ma kształt prostokąta. Teren działki poza zabudową zagospodarowany pod dojście do budynku oraz trawę i zieleń. Od frontu teren działki ogrodzony płotem z elementów stalowych, z zamontowaną furtką oraz bramą wjazdową. Budynek wybudowany został prawdopodobnie w latach 60-tych ubiegłego wieku. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. W budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne (na parterze i na piętrze) lecz lokale nie są prawnie wyodrębnione. Ogrzewanie w budynku oraz instalacje: gazowa, wodno-kanalizacyjna i energetyczna są wspólne dla całego budynku, z tym że dla instalacji elektrycznej i wodociągowej są zamontowane odrębne podliczniki. Dłużniczka użytkuje piętro budynku. Parter użytkowany jest przez innych współwłaścicieli i do tej części budynku nie ma dostępu. Układ pomieszczeń na kondygnacjach jest powtarzalny. Zgodnie z jej oświadczeniem również stan, standard wykończenia i wyposażenia parteru jest zbliżony do stanu i standardu pomieszczeń na piętrze. Na piętrze znajdują się trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i klatka schodowa. Na poziomie parteru dodatkowo znajduje się weranda. W podpiwniczeniu są cztery pomieszczenia gospodarcze, pralnia, kotłownia i korytarz. Pomieszczenia w piwnicy mają wysokość poniżej 2,20 m. Na piętrze w jednym pokoju podłoga wyłożona jest panelami; ściany są gładzone i malowane. Okna i drzwi balkonowe pcv. W drugim pokoju posadzka wyłożona jest płytami paździerzowymi; ściany są malowane. W trzecim pokoju, kuchni, przedpokoju o łazience posadzki wyłożone są terakotą. W trzecim pokoju ściany są malowane. W przedpokoju ściany obłożone są boazerią. W kuchni dwie ściany są obłożone płytkami glazury, trzecia - boazerią, zaś czwarta ściana jest malowana. W łazience ściany do wysokości ok. 1,6 m obłożone są glazurą, a w pozostałym zakresie ściany są malowane. Wyposażenie łazienki: wanna, sedes, umywalka. Na klatce schodowej posadzka wyłożona jest terakotą; stopnie wykończone lastryko; ściany są obłożone boazerią. W podpiwniczeniu w większości pomieszczeń posadzki są wyłożone terakotą. Elementy wykończeniowe podstawowej jakości, Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza - centralnego ogrzewania etażowego - piec na paliwo stałe. Mając powyższe na uwadze przyjęto przeciętny stan techniczny oraz standard wykończenia i wyposażenia - zadawalający. Parametry budynku: powierzchnia użytkowa: 188,90 m2 oraz piwnica (h<2,2m-liczona w 50%): 44,90 m2 Przeznaczenie w planie miejscowym: Na przedmiotowym terenie brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumii - nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej - ekstensywnej.

Suma oszacowania wynosi 124 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/422367

 

Numer oferty: L/3/N/06/18
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny