Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13 )na podstawie art. 953 kpc i art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 maja 2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy Kościuszki 15 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego położonego w pawilonie nr II przy ulicy Słowackiego 4 w Rykach stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 86,04 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz ze związanym z tym prawem udziałem wynoszącym 1/13 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4364, dla której Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą i częściach wspólnych budynku

Suma oszacowania wynosi 242.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181.500,00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. 24.200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika (rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/417950

Numer oferty: L/10/N/05/18
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal użytkowy