Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Dariusz Graca (tel. 797129446) Kancelaria Komornicza w Siemianowicach Śl. zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 08-03-2018 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich sala nr 1.13 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w Siemianowice Śląskie, przy ul. Bytomska 10. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 621,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 69 747,33 zł. Rękojmia wynosi 10 462,10 zł. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,70 m:. Lokal mieszkalny położony przy ul. Bytomska 10/4, usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym ( budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną zajęta pod piwnice), położony jest na 1 piętrze ( II kondygnacji ) budynku mieszkalnego. Przedmiotowy lokal wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w Siemianowicach Śląskich.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób tj. na rachunek bankowy kancelarii

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją znajdować się będą w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich w Wydziale Cywilnym.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/394048

Numer oferty: L/8/N/02/18
Region: śląskie
Cena: 69.747,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny