Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2017 o godz. 11:25 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Sieniawa, 66-220 Łagów, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położonej  w miejscowości Sieniawa, 66-220 Łagów. Nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 327/3 i ma 1.900,00 m2 powierzchni. Nieruchomość zabudowana budynkiem parterowy z poddaszem nieużytkowym, murowany, częściowo podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej. Do budynku przynależą instalacje wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie – lokalne na opał stały. Budynek wybudowany przed 1939 rokiem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 82,80 m2 w tym: korytarz 8,96 m2, kuchnia 12,54 m2, pokój I 19,65 m2, pokój II 13,39 m2, pokój III 19,50 m2, łazienka 8,76 m2. Budynki gospodarcze, które widnieją w piśmie z dnia 21-04-2017 r. w kartotekach budynków starostwa powiatowego w Świebodzinie nie istnieją. Były to szopy drewniane.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-701-585 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 89 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 863,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 915,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

11.07.2017

15:00 - 15:30

 

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/372284

Numer oferty: L/16/N/07/17
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny