Opis

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński (tel. 44-6851784 ) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2018 r. o godz. 15.00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku, mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia 3. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej: 97-532 Żytno, Silniczka, działki nr 39 i 682. 

Suma   oszacowania  wynosi  543 000,00zl.   Cena wywołania   jest   równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 407 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem sądowym oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 3.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/407364

Numer oferty: L/14/N/03/18
Region: łódzkie
Cena: 407.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny