Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski (tel. 957580377 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-05-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy: Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B w sali nr 231, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa, działka ew.nr 18/35 o powierzchni 1426m2. W granicach działki 18/35 usytuowany jest wolnostojący, niepodpiwniczony dom mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem w bryłę budynku oraz wolnostojący budynek gospodarczy położonej: 69-100 Słubice, Osiedle Krasińskiego, dla której Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 486 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 600,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://komornikgrzelewski.pl/?licytacje,3

Numer oferty: L/18/N/05/18
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny